Skip to content

Prosiectau ffordd

Dolenni perthnasol

Rydym yn edrych ar ffyrdd o liniaru tagfeydd, lleihau damweiniau ffyrdd a gwella dibynadwyedd amseroedd teithio yng nghymunedau Caernarfon a Bontnewydd a'r cyffiniau.
Bws yn mynd heibio arwydd â 'Croeso i Gymru' wedi'i ysgrifennu arno. © Crown copyright (2010) Croeso Cymru

Fel rhan o'r Cynllun Trafnidiaeth Cenedlaethol, rydym yn gwella y prif gefnffyrdd o amgylch Cymru.

Mae'r rhain yn brosiectau mawr i wella y dull o deithio ledled Cymru, yn enwedig y mannau lle y gwelir problemau'n aml, a lle y gall tagfeydd fod yn broblem fawr. Drwy wella'r prosiectau hynny rydym yn ceisio:

  • gwella amseroedd teithio ar ein prif gefnfyrdd
  • gwella diogelwch y rhwydwaith ffyrdd ar gyfer pob defnyddiwr
  • darparu rhwydwaith mwy effeithiol sy'n llai tebygol o greu tagfeydd
  • datblygu yr atebion mwyaf priodol a chynaliadwy i broblemau trafnidiaeth.
Map of trunk roads in Wales