Skip to content

Statws y Nodiadau Cyngor Interim yng Nghymru

Ceir yma wybodaeth am statws yr holl Nodiadau Cyngor Interim yng Nghymru, gan gynnwys y rheini a gyhoeddwyd gan yr Asiantaeth Priffyrdd ond nad ydynt wedi’u mabwysiadu yng Nghymru.

Fersiynau Cyhoeddedig i Gymru yn Unig

Mae'r Nodiadau Cyngor Interim (IANs) sydd wedi'u cyhoeddi yng Nghymru i'w gweld trwy ddewis "Nodiadau Cyngor Interim (IAN) Cyhoeddedig I Gymru yn Unig" ar ochr chwith y dudalen hon.

Nodiadau sydd heb eu mabwysiadu yng Nghymru (Lloegr yn unig)

Nid yw’r Nodiadau Cyngor Interim (IAN) a restrir isod wedi’u mabwysiadu’n llawn yng Nghymru ar hyn o bryd:

 • IAN 135/10 - Asesu Effaith ar Dirwedd  ac Effeithiau Gweledol (Saesneg yn unig)
 • IAN 133/10 - Asesu Amgylcheddol a Deddf Cynllunio 2008 (Saesneg yn unig)
 • IAN 130/10 - Ecoleg a Chadwraeth Natur: Meini Prawf ar gyfer Asesu Effaith (Saesneg yn unig)  
 • IAN 114/08 - Fframwaith Mesur Carbon yr Asiantaeth Priffyrdd a’r gofynion adrodd (Saesneg yn unig)
 • IAN 84/10 - Y System Gwybodaeth Amgylcheddol (EnvIS) (Saesneg yn unig)
 • IAN 109/08 – Cyngor Ynghylch Arwydd Traffordd Marc 4 (MS4)
 • IAN 107/08 – Modelu Galw Amrywiol fel rhan o Asesiad Trafnidiaeth ar gyfer Asiantaeth y Priffyrdd
 • IAN 106/08 – Nodyn Arweiniad ar gyfer yr Ymgynghorwyr Traffod a Gyflogir ar Gynlluniau Asiantaeth y Priffyrdd
 • IAN 104/07 – Angori Atgyfnerthiadau a Gosodiadau mewn Concrit Caled
 • IAN 103/08 – Mesuryddion Rampiau
 • IAN 100/07 – Cynlluniau Rheoli Asedau Treftadaeth Ddiwylliannol
 • IAN 99/07 – Rhoi System Cyfeiriadu Grid Lleol ar Waith yn Lloegr
 • IAN 98/07 – HD 28 – Arweiniad ar gyfer Darparwyr Gwasanaethau Asiantaeth y Priffyrdd ar Roi'r Polisi Gwrthsefyll Sgidio ar Waith
 • IAN 93/07 – Arwyddion Lleoliad Gyrrwr – Manyleb Perfformiad Interim
 • IAN 90/07 – Arweiniad ar Ddefnyddio Deunyddiau Trwsio Brys sy'n Asio'n Gyflym
 • IAN 84/07 – System Gwybodaeth Amgylcheddol (EnvIS)
 • IAN 75/06 – Cod Ymarfer ar gyfer Mynediad a Gadael ar Frys ar gyfer y Rhwydwaith Cefnffyrdd yn Lloegr
 • IAN 67/05 – System Gwybodaeth Rheoli Strwythurau (SMIS) – defnyddio SMIS yn weithredol
 • IAN 62/05 – Rheoli Trosglwyddo Strwythurau Priffyrdd ac Arolygiadau Cysylltiedig
 • IAN 60/05 – Cyflwyno Polisi Newydd Asiantaeth yr Amgylchedd ar gyfer Gofynion Perfformiad Rhwystrau Diogelwch Llain Ganol ar Draffyrdd.
 • IAN 51/03 – Strwythurau Deciau Colyn
 • IAN 42/02 – Arolygon Cyflwr Cyflymder Traffig: Meini Prawf Asesu Diwygiedig
 • IAN 39/01 – Gwerthuso Prosiectau Ar Ôl Cychwyn (POPE)
 • IAN 36/01 – Defnyddio a Cymhwyso Modelau Traffig Meicro-Efelychu
 • IAN 22 – Systemau Atal Cyrydu ar Golofnau Gooleuo a Berynnau Pontydd
 • IAN 21 – Newidiadau i Ffensys Diogelwch
 • IAN 20 – Parapetau
 • IAN 19 – Parapetau, Atodiad C - Tystysgrif BBA
 • IAN 18 - Parapetau
 • IAN 17 – Cymal Cyfathrebu ar Draffyrdd 1530 a Nodyn Arweiniad 1530

Nodiadau Cyngor a fabwysiadwyd yn rhannol yng Nghymru

Nid oes Nodiadau Cyngor Interim wedi'u mabwysiadu'n rhannol yng Nghymru.