Skip to content

Adolygiad o Grŵp Gorchwyl a Gorffen 2015

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: adroddiad y grŵp gorchwyl a gorffen ar y Bathodyn Glas: argymhellion

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Ym mis Mai 2015 comisiynodd y Gweinidog Gwyddoniaeth, yr Economi a Thrafnidiaeth Grŵp Gorchwyl a Gorffen i edrych ar Gynllun y Bathodyn Glas yn ei gyfanrwydd.

Cafodd y grŵp ei gomisiynu gyda chylch gwaith i ddarparu adroddiad dros dro ym mis Gorffennaf ac adroddiad llawn o’r canfyddiadau erbyn mis Tachwedd.