Skip to content

Masnachfraint Rheilffordd Cymru a'r Gororau

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Trên

Mae'r rhan fwyaf o wasanaethau rheilffordd yng Nghymru yn cael eu darparu o dan fasnachfraint rheilffyrdd Cymru a'r Gororau

Rydym yn ariannu ac yn goruchwylio'r fasnachfraint, ac yn darparu oddeutu £170 miliwn y flwyddyn i'w gweithredu. Trenau Arriva Cymru a enillodd y contract ar gyfer fasnachfraint yn 2003. Bydd y contract hwnnw'n dod i ben yn 2018.

Ar hyn o bryd mae gennym gyfrifoldebau dros reoli'r fasnachfraint ar y cyd â Llywodraeth y DU. Mae cytundeb y fasnachfraint yn nodi'r gofynion y disgwylir i Trenau Arriva Cymru eu dilyn wrth gyflenwi'r gwasanaethau trenau.

Paratoi ar gyfer y fasnachfraint newydd

Bydd masnachfreintiau rheilffyrdd yn cael eu datganoli’n llawn i Lywodraeth Cymru o 2017 ymlaen.

Rydym ar hyn o bryd yn casglu barn grwpiau buddiant y rheilffyrdd ynghylch manylebau ar gyfer masnachfraint nesaf Cymru a’r Gororau. Yn 2017, bydd Gweinidogion Cymru’n dechrau ar y broses gaffael ffurfiol ar gyfer y fasnachfraint nesaf.

Darparwyd cyllid i Grŵp Gweithredu Rheilffyrdd Canolbarth Cymru gynnal seminar ar 11 Mai 2015 er mwyn trafod y fasnachfraint. Gellir lawrlwytho papurau o’r seminar ynghyd â sylwadau grwpiau o’r gogledd isod.