Skip to content

Gwybodaeth am wasanaethau

Gwybodaeth ymlaen llaw am waith cynnal a chadw a gwaith adeiladuarfaethedig a fydd yn effeithio ar y gwasanaeth rheilffyrdd yng Nghymru.

Weithiau mae'n anochel y bydd gwaith peirianyddol Network Rail yn effeithio ar wasanaethau trên. Gall hyn olygu newidiadau i'r amserlenni arferol.

Mae Trenau Arriva Cymru a Network Rail yn cynghori pobl sy'n bwriadu teithio i holi cyn dechrau eu taith am fanylion llawn y trenau sydd wedi newid, y cysylltiadau i deithio ymlaen a'r drafnidiaeth ffordd ychwanegol. Cewch fanylion y newidiadau drwy gysylltu â'r swyddfa deithio leol neu drwy ffonio'r Gwasanaeth Ymholiadau Cenedlaethol ar gyfer y Rheilffyrdd ar 0845 60 40 500 .

Ewch i: Trenau Arriva Cymru - Gwybodaeth fyw am y gwasanaethau (dolen allanol)

Wefan: www.nationalrail.co.uk/service_disruptions/currentAndFuture.html (Saesneg yn unig - dolen allanol).