Skip to content

Prosiectau

Yr Adran Drafnidiaeth sydd â chyfrifoldeb statudol am ariannu gweithgareddau Network Rail yng Nghymru er mwyn gweithredu, cynnal a chadw ac adnewyddu’r seilwaith rheilffyrdd.

Mae Llywodraeth Cymru yn cydweithio gyda y’r Adran Drafnidiaeth a Network Rail i bennu a datblygu prosiectau gwella yng Nghymru.

Gallwch weld enghreifftiau o brosiectau ar y dudalen hon.