Skip to content

Gwella Rheilffyrdd y Cambrian

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r adroddiad hwn yn nodi manylion y broses a’r gwaith a wnaethpwyd i gyflawni’r Amlinelliad ar gyfer Cam 4 o Ganllawiau Prosiectau Buddsoddi yn y Rheilffyrdd (GRIP) Network Rail a gwblhawyd ar y cyd gan Network Rail a Llywodraeth Cymru ym mis Gorffennaf 2007 mewn perthynas â Phrosiect Gwella Seilwaith Rheilffyrdd y Cambrian.
Gall yr adroddiad hwn i'w gweld isod.