Skip to content

Adroddiadau Network Rail

Network Rail sy’n gyfrifol am gynnal a chadw y rhwydwaith rheilffyrdd ledled Prydain o ddydd i ddydd a hefyd wella’r rhwydwaith hwnnw.

Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio mewn partneriaeth â Network Rail i ehangu a gwella seilwaith y rheilffyrdd yng Nghymru.

Wefan: Network Rail - Modernising the Cardiff and Valleys' railway (Saesneg yn unig)

Wefan: Network Rail - Renewing the signalling in South Wales (Saesneg yn unig)