Skip to content

Gwelliannau i reilffyrdd

Dolenni perthnasol

Lansio gwasanaethau rheilffordd newydd yn y de orllewin
Cyhoeddodd y Gweinidog Trafnidiaeth, Edwina Hart, gymorth ariannol gwerth £1m ar gyfer gorsaf drenau newydd yn Pye Corner, Casnewydd.
Cyhoeddodd Edwina Hart, Gweinidog Trafnidiaeth, fod Diane McCrea wedi ei phenodi yn aelod Cymru o fwrdd Passenger Focus.
Llun o drên yn dynesu at orsaf Pontypridd
Rydym yn awyddus i wella gwasanaethau rheilffyrdd i deithwyr a gwasanaethau cludo nwyddau yng Nghymru.

Yn sgil Deddf Rheilffyrdd 2005, trosglwyddwyd y rhan fwyaf o swyddogaethau'r Awdurdod Rheilffyrdd Strategol i'r Ysgrifennydd Gwladol dros Drafnidiaeth yn Llywodraeth y DU. Roedd y Ddeddf yn cynnwys darpariaeth i Gynulliad Cenedlaethol Cymru allu cyd-lofnodi Masnachfraint Rheilffyrdd Cymru a'r Gororau gyda'r Ysgrifennydd Gwladol dros Drafnidiaeth ar gyfer gwasanaethau rheilffyrdd yng Nghymru.

O dan Ddeddf Llywodraeth Cymru, mae'r pwerau hyn wedi'u dirprwyo drwy Brif Weinidog Cymru i'r Gweinidog dros Fenter, Arloesi a Rhwydweithiau. O dan y Ddeddf, mae Llywodraeth Cymru yn cael:

  • datblygu ac ariannu cynlluniau i wella'r seilwaith
  • datblygu gwasanaethau newydd i deithwyr rheilffyrdd
  • buddsoddi er mwyn gwella profiad teithio defnyddwyr y rheilffyrdd
  • ariannu cynlluniau, drwy gyfrwng y Grant Cyfleusterau Cludo Nwyddau (FFG) i wella'r gwasanaethau cludo nwyddau.