Skip to content

Traveline Cymru

Logo 'Traveline Cymru'
Traveline Cymru yw eich siop un stop i gael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch ynghylch teithio ledled Cymru.

Trwy ddarparu gwybodaeth am gludiant cyhoeddus ar gyfer yr holl wasanaethau bysiau, coetsys, rheilffyrdd, awyrennau a fferïau gall Traveline Cymru eich helpu i gynllunio eich taith yn ddirwystr. Caiff hyn ei wneud drwy ddarparu gwybodaeth sydd wedi'i chydgysylltu ac yn ddiragfarn ynghylch amserlenni drwy nifer o wasanaethau hawdd eu defnyddio:

Mae'r gwasanaeth cynhwysfawr gan Traveline wedi'i greu i helpu'r cyhoedd i wneud dewisiadau doeth pan fyddant yn dewis teithio o gwmpas Cymru ac i annog defnyddio dulliau o deithio sy'n cynhyrchu llai o garbon.