Skip to content

Trafnidiaeth gyhoeddus

Bws newydd yn Abertawe.

Mae gwella'n system drafnidiaeth gyhoeddus yn hanfodol bwysig er mwyn cyflawni'n nod o wella ansawdd bywyd pobl Cymru.

Gwybodaeth am deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus

Mae Traveline Cymru (dolen allanol) yn darparu gwybodaeth am amserlenni gwasanaethau bysiau, coetsys, trenau, awyrennau a fferis. Gallwch ei ffonio hefyd ar 0871 200 22 33, neu ddefnyddio’i ap ar gyfer ffonau symudol, neu ei wasanaeth “bws nesaf” (dolen allanol).

I gael gwybodaeth am unrhyw broblemau teithio ar y rheilffordd, ewch i wefan Gwybodaeth Fyw am Wasanaethau Trenau Arriva Cymru (dolen allanol) neu i dudalen broblemau National Rail (dolen allanol). Gallwch hefyd ffonio National Rail Enquiries ar 08457 484950.