Skip to content

Trafnidiaeth

Trafnidiaeth
Prif storïau o fewn y pwnc
Llun o fenyw yn cerdded a dyn yn beicio

Cynhadledd Flynyddol ar Deithio Llesol 2015

Canolbwyntiodd y drydedd Gynhadledd Flynyddol ar Deithio Llesol eleni ar sut gallwn ni gael mwy o bobl i gerdded a beicio.

M4 Casnewydd

Gwybodaeth am brosiect yr M4

Gwyliwch ein fideo – mae’n esbonio’r hyn sy’n digwydd ar brosiect coridor yr M4 o amgylch Casnewydd.

Pont Dyfi newydd

Cynigion ar gyfer Pont Dyfi newydd

Darllenwch ein cynigion ar gyfer adeiladu pont newydd i wella’r ffordd ar yr A487 wrth groesi Afon Dyfi.

Bws TrawsCymru

Beth am ddal y bws?

Cewch wybodaeth yma am ein bysiau Trawscymru.

Lolo Cynllun y Bathodyn Glas

Cynllun y Bathodyn Glas

Sut alla i gael Bathodyn Glas a'n newidiadau i'r Cynllun

Lleisiwch eich barn Lleisiwch eich barn

Ymgyngoriadau

Ymgynghoriadau cyfredol

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ymgynghoriad sy'n gyfredol yn y pwnc hwn.