Skip to content

Cysylltiadau cyhoeddus

Dolenni perthnasol

Rhifynnau diweddaraf a blaenorol cylchlythyron ac e-byst Croeso Cymru.
Rôl tîm cysylltiadau cyhoeddus Croeso Cymru yw i sicrhau sylw yn y cyfryngau ar gyfer Cymru fel cyrchfan gwyliau

Gall y tîm Cysylltiadau Cyhoeddus helpu i hyrwyddo a rhoi cyhoeddusrwydd i’ch busnes mewn amryw ffyrdd gwahanol. Rydym yn gweithio gyda’n asianteuthau cysylltiadau cyhoeddus i sicrhau sylw i Gymru yn y cyfryngau. Er mwyn ein helpu gyda’r gwaith hyn, mae angen i ni wybod am newyddion, digwyddiadau ac unrhyw ddatblygiadau newydd yn y diwydiant twristiaeth yng Nghymru.

Rydym yn cynnwys bwletinau misol yn ein eGylchlythyr am y diwydiant i roi themau’r mis nesaf i chi, a’r math o wybodaeth rydym am ei chael. Sicrhewch eich bod wedi tanysgrifio i’r eGylchlythyr drwy glicio ar y ddolen ar yr ochr dde.

Rhowch wybod i ni am:

  • Ddatblygiadau newydd
  • Syniadau newydd am wyliau
  • Gwyliau byr o ddiddordeb arbennig
  • Digwyddiadau
  • Cynigion arbennig
  • Pecynnau
  • Pecynnau tymhorol (Nadolig, Pasg, Gwyliau’r Banc, gwyliau ysgol etc)

Rydym mewn cysylltiad rheolaidd â Visit Britain a’r cyfryngau yn y DU a ledled y byd. Caiff gwybodaeth werthfawr ei throsglwyddo i newyddiadurwyr sy’n gweithio i bapurau newydd, cylchgronau a rhaglenni newyddion ar y radio a’r teledu. I anfon gwybodaeth atom, anfonwch e-bost i productnews@wales.gsi.gov.uk