Skip to content

Marchnata

Dolenni perthnasol

Mae busnesau cryf, arloesol a chystadleuol yn hanfodol i economi Cymru.

Mae ein hadran farchnata yn datblygu ac yn gweithredu strategaethau cyfathrebu a marchnata i gyflawni amcanion marchnata allweddol Llywodraeth Cymru.

Mae’r timau marchnata yn chwarae rhan bwysig yn y gwaith o gyflawni amcanion Llywodraeth Cymru mewn meysydd busnes allweddol.  Mae gan y timau swyddogaeth allweddol hefyd o ran ennyn diddordeb y gynulleidfa.
 
Yn benodol, mae’r timau’n datblygu cynlluniau ac ymgyrchoedd i:
  • farchnata lleoedd
  • hyrwyddo cynhyrchion a gwasanaethau Llywodraeth Cymru
  • cyfrannu at newid cymdeithasol a newid mewn ymddygiad.
Mae gan y timau marchnata ran bwysig i’w chwarae o ran datblygu cynigion brandio ac arwain y gwaith o ddatblygu polisïau a strategaethau sy’n ymwneud â brand Cymru.
 
Mae’r timau’n cydweithio â gwahanol bartneriaid mewnol ac allanol i hyrwyddo Cymru ym meysydd:
  • Twristiaeth
  • Buddsoddiad uniongyrchol o dramor,
  • Digwyddiadau mawr.