Skip to content

Cysylltu â Croeso Cymru

Gwybodaeth ar sut i gysylltu gyda ni yn Croeso Cymru.

Ymholiadau cyffredinol:

E-bost: visitwales.communications@cymru.gsi.gov.uk.  
Rhif ffôn: 0333 006 3001
Yn y post:
Croeso Cymru
Canolfan QED
Main Avenue
Ystâd Ddiwydiannol Trefforest
Trefforest,
Pontypridd
Rhondda Cynon Taf
CF37 5YR

Cymorth Busnes i Dwristiaeth

I gael cymorth busnes ynghylch eich gradd seren, grantiau neu gyfleoedd hyrwyddo, ffoniwch llinell gymorth Busnes Cymru (dolen allanol):  03000 6 03000.  Mae’r swyddfeydd ar agor rhwng 8am a 6pm, dydd Llun i ddydd Gwener, ac eithrio gwyliau banc.

Gwybodaeth ar le i fynd yng Nghymru

I gael gwybodaeth ar le i aros a beth i’w wneud yng Nghymru, ewch i wefan Croeso Cymru (dolen allanol)
Os hoffech chi help i drefnu’ch trip:

E-bost: info@visitwales.com neu
Rhif ffôn: 0333 006 3001.

Defnyddiwch y Cyfryngau Cymdeithasol i gysylltu â ni

Twitter

Saesneg: @VisitWalesBiz (dolen allanol)
Cymraeg: @CroesoCymruBus (dolen allanol)