Skip to content

Band eang cyflym iawn

Rydym am i fand eang cyflym iawn fod ar gael i bawb. Mae hynny’n allweddol os yw Cymru am fod yn genedl wirioneddol ddigidol.

Trwy brosiect Cyflymu Cymru rydym yn darparu mynediad i fand eang cyflym iawn ar gyfer y rhan fwyaf o gartrefi a busnesau yng Nghymru sy’n methu â’i gael trwy raglenni masnachol y sector preifat. Rydym yn darparu’r gwasanaeth hwn gyda’n cyllid ein hunain, Llywodraeth y DU, yr Undeb Ewropeaidd drwy Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a BT.

Cael band eang

I wybod mwy am sut i gael band eang, ewch i dudalennau ymgyrch band eang cyflym iawn.

Hyd y rhaglen

Mae’r prosiect yn darparu band eang cyflym iawn i ardaloedd ble nad yw ar gael fel rhan o’r rhaglen Cyflymu Cymru.  Yr ardaloedd hyn yw’r ardaloedd y mae cwmnïau telegyfathrebu wedi penderfynu nad yw yn gwneud synnwyr yn economaidd i gyflwyno’r rhaglen.  Mae hyn yn golygu hanner yr eiddo yng Nghymru. 

Hyd yn hyn rydym wedi darparu band eang i dros 647,000 o safleodd yng Nghymru.  Ni fyddai’r rhain wedi derbyn cyswllt cyflym iawn heb y prosiect. 

Rydym yn gweithio gydag Airband i ddarparu band eang di-wifr cyflymder uchel i fusnesau.  Mae’r rhain wedi’u lleoli mewn parciau busnes ac ystadau diwydiannol sydd ddim yn rhan o Cyflymu Cymru neu o’r cynllun masnachol.

Heriau

Mae dod â band eang cyflym ledled Cymru yn dasg beirianyddol enfawr. Byddwn yn defnyddio oddeutu 3000 o gabinetau band eang ffeibr newydd i ddod â band eang cyflym iawn i Gymru. Byddwn hefyd yn defnyddio cyfuniad o dechnolegau i gyrraedd y ganran fach o safleoedd a fydd ar ôl.

Cefnogi busnesau

Gallwn ni eich helpu i ddeall y cyfleoedd sydd ar gael trwy gyflwyno band eang cyflym iawn ar draws Cymru, ac er mwyn cymryd y cyfleoedd hynny a manteisio arnynt, ewch i wefan Cyflymu Cymru i Fusnesau (dolen allanol).