Skip to content

Cynllunio

Diweddariadau llif

Y 30 diwrnod diwethaf
21/04/17

Mae'r wybodaeth ddiweddaraf ar gael erbyn hyn ar statws penderfyniadau cynllunio, gan gynnwys pan wneir cais i'w galw i mewn, ceisiadau a alwyd i mewn ac apeliadau a adferwyd.

04/04/17

Mae'r llythyr yn rhoi cyngor ynghylch cychwyn Adran 39 o Ddeddf Cynllunio (Cymru) 2015 i'r graddau y mae'n ymwneud â maint ac aelodaeth pwyllgorau cynllunio