Skip to content

Cynllunio

Diweddariadau llif

Y 30 diwrnod diwethaf
02/12/16

Mae'r wybodaeth ddiweddaraf ar gael erbyn hyn ar statws penderfyniadau cynllunio, gan gynnwys pan wneir cais i'w galw i mewn, ceisiadau a alwyd i mewn ac apeliadau a adferwyd.

29/11/16

Mae'r ystadegau hyn sy'n monitro perfformiad awdurdodau cynllunio lleol o ran rheoli datblygu ar gael erbyn hyn.

17/11/16

Rrydym wedi cyhoeddi Llawlyfr Rheoli Datblygu sy’n dwyn ynghyd, y canllawiau sy’n bodoli eisoes, gan ddisgrifio pob cam o’r weithdrefn ar gyfer rheoli datblygu.

17/11/16

Argraffiad newydd o Polisi Cynllunio Cymru wedi ei gyhoeddi – yn cynnwys penodau ar eu newydd wedd ar 'Yr Amgylchedd Hanesyddol' a 'Datblygiadau Manwerthu a Masnachol'.