Skip to content

Cynllunio

Diweddariadau llif

Y 30 diwrnod diwethaf
26/08/16

Mae'r wybodaeth ddiweddaraf ar gael erbyn hyn ar statws penderfyniadau cynllunio, gan gynnwys pan wneir cais i'w galw i mewn, ceisiadau a alwyd i mewn ac apeliadau a adferwyd.

25/08/16

Mae awdurdodau lleol yn cwblhau astudiaethau argaeledd Tir ar gyfer Tai bob blwyddyn er mwyn monitro'r cyflenwad o dir ar gyfer tai. Mae'r astudiaeth Gwynedd ar gyfer 2016 bellach ar gael.

23/08/16

Mae’r llythyr hwn a’r cyngor atodol yn rhoi lwfansau ar newid yn yr hinsawdd i’w defnyddio mewn asesiadau o ganlyniadau llifogydd.

18/08/16

Mae awdurdodau lleol yn cwblhau astudiaethau argaeledd Tir ar gyfer Tai bob blwyddyn er mwyn monitro'r cyflenwad o dir ar gyfer tai. Mae'r astudiaeth Tai Conwy ar gyfer 2016 bellach ar gael.

17/08/16

Mae'r astudiaeth Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro ar gyfer 2016 bellach ar gael.

10/08/16

Rydym yn gofyn am sylwadau ar gynigion sy’n gwella’r modd y caiff apeliadau a chyfeiriadau at Weinidogion Cymru eu trin.

08/08/16

Mae awdurdodau lleol yn cwblhau astudiaethau argaeledd Tir ar gyfer Tai bob blwyddyn er mwyn monitro'r cyflenwad o dir ar gyfer tai. Mae'r astudiaeth Ceredigion ar gyfer 2016 bellach ar gael.