Skip to content

Cynllunio

Diweddariadau llif

Y 30 diwrnod diwethaf
24/02/17

Mae'r wybodaeth ddiweddaraf ar gael erbyn hyn ar statws penderfyniadau cynllunio, gan gynnwys pan wneir cais i'w galw i mewn, ceisiadau a alwyd i mewn ac apeliadau a adferwyd.

21/02/17

Mae’r siart yn adrodd ar berfformiad awdurdodau cynllunio lleol ar y dangosyddion Fframwaith Perfformiad a gafodd eu cytuno, dros y cyfnod o fis Hydref i Fis Rhagfyr 2016.