Skip to content

Cynllunio

Diweddariadau llif

Y 30 diwrnod diwethaf
24/04/15

Mae’r ddogfen hon yn nodi pa ardaloedd sydd wedi paratoi Cynlluniau Datblygu Unedol a Chynlluniau Datblygu Lleol a pha gam yn y broses y mae’r cynlluniau wedi cyrraedd ar 31 Mawrth 2015.

17/04/15

Mae'r wybodaeth ddiweddaraf ar gael erbyn hyn ar statws penderfyniadau cynllunio, gan gynnwys pan wneir cais i'w galw i mewn, ceisiadau a alwyd i mewn ac apeliadau a adferwyd.

17/04/15

Mae'r ystadegau hyn sy'n monitro perfformiad awdurdodau cynllunio lleol o ran rheoli datblygu ar gael erbyn hyn.

01/04/15

Mae'r adroddiad hwn yn disodli'r adroddiad blaenorol a baratowyd yn 2013 ar gyfer Rhondda Cynon Taf.