Skip to content

Cynllunio

Diweddariadau llif

Y 30 diwrnod diwethaf
15/09/17

Mae'r wybodaeth ddiweddaraf ar gael erbyn hyn ar statws penderfyniadau cynllunio, gan gynnwys pan wneir cais i'w galw i mewn, ceisiadau a alwyd i mewn ac apeliadau a adferwyd.

06/09/17

Mae'r adroddiad hwn yn archwilio categorïau datblygu newydd a rhai presennol i benderfynu a ddylid eu cynnwys o fewn y drefn 'Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol'.

05/09/17

Rydym wedi cyhoeddi crynodeb newydd o allbwn cynlluniau ffermydd gwynt (dros 5 MegaWat) yng Nghymru sy'n cael eu hystyried, sydd wedi cael cymeradwyaeth neu sy'n weithredol.