Skip to content

Cynllunio

Diweddariadau llif

Y 30 diwrnod diwethaf
05/02/16

Mae'r wybodaeth ddiweddaraf ar gael erbyn hyn ar statws penderfyniadau cynllunio, gan gynnwys pan wneir cais i'w galw i mewn, ceisiadau a alwyd i mewn ac apeliadau a adferwyd.

21/01/16

Mae'r ystadegau hyn sy'n monitro perfformiad awdurdodau cynllunio lleol o ran rheoli datblygu ar gael erbyn hyn.