Skip to content

Cynllunio

Diweddariadau llif

Y 30 diwrnod diwethaf
28/05/15

Mae'r adroddiad hwn yn disodli'r adroddiad blaenorol a baratowyd yn 2013 ar gyfer Castell-nedd Port Talbot.

27/05/15

Mae'r wybodaeth ddiweddaraf ar gael erbyn hyn ar statws penderfyniadau cynllunio, gan gynnwys pan wneir cais i'w galw i mewn, ceisiadau a alwyd i mewn ac apeliadau a adferwyd.

05/05/15

Mae’r adroddiad yn edrych ar faint o grynodiadau o dai amlfeddiannaeth sy’n bodoli yng Nghymru ac mae’n edrych ar ffyrdd o fynd i’r afael â’r problemau sy’n gysylltiedig â hwy.

01/05/15

Mae awdurdodau lleol yn cwblhau astudiaethau argaeledd Tir ar gyfer Tai bob blwyddyn er mwyn monitro'r cyflenwad o dir ar gyfer tai. Mae'r astudiaeth Casnewydd ar gyfer 2014 bellach ar gael.

01/05/15

Mae'r adroddiad hwn yn disodli'r adroddiad blaenorol a baratowyd yn 2011 ar gyfer Torfaen.