Skip to content

Cynllunio

Diweddariadau llif

Y 30 diwrnod diwethaf
05/10/15

Mae'r wybodaeth ddiweddaraf ar gael erbyn hyn ar statws penderfyniadau cynllunio, gan gynnwys pan wneir cais i'w galw i mewn, ceisiadau a alwyd i mewn ac apeliadau a adferwyd.

15/09/15

Mae'r adroddiad hwn yn disodli'r adroddiad blaenorol a baratowyd yn 2014 ar gyfer Caerffili.

14/09/15

Rydym wedi cyhoeddi crynodeb newydd o allbwn cynlluniau ffermydd gwynt (dros 5 MegaWat) yng Nghymru sy'n cael eu hystyried, sydd wedi cael cymeradwyaeth neu sy'n weithredol.

11/09/15

Mae’r Dangosfwrdd yn adrodd ar berfformiad Awdurdodau Cynllunio Lleol ar y dangosyddion Fframwaith Perfformiad a gafodd eu cytuno, dros y cyfnod o fis Gorfennaf 2014 i Fis Mehefin 2015.

11/09/15

Mae'r adroddiad hwn yn dangos a oes gan yr awdurdod cynllunio lleol hwn ddigon o dir ar gael, neu a fydd ar gael, i gynnig cyflenwad pum mlynedd o dir ar gyfer tai.