Skip to content

Cynllunio

Diweddariadau llif

Y 30 diwrnod diwethaf
23/05/17

Mae'r wybodaeth ddiweddaraf ar gael erbyn hyn ar statws penderfyniadau cynllunio, gan gynnwys pan wneir cais i'w galw i mewn, ceisiadau a alwyd i mewn ac apeliadau a adferwyd.

15/05/17

Mae’r siart yn adrodd ar berfformiad awdurdodau cynllunio lleol ar y dangosyddion Fframwaith Perfformiad a gafodd eu cytuno, dros y cyfnod o fis Ionawr i Fis Mawrth 2017.

11/05/17

Mae'r ystadegau hyn sy'n monitro perfformiad awdurdodau cynllunio lleol o ran rheoli datblygu ar gael erbyn hyn.

05/05/17

Mae'r llythyr hwn yn cyhoeddi'r ffaith bod newidiadau'n dod i rym i ddeddfwriaeth a chanllawiau ynghylch apeliadau, costau, symiau dyddiol safonol a gorchmynion prynu gorfodol.