Skip to content

Cynllunio

Diweddariadau llif

Y 30 diwrnod diwethaf
21/10/16

Mae'r wybodaeth ddiweddaraf ar gael erbyn hyn ar statws penderfyniadau cynllunio, gan gynnwys pan wneir cais i'w galw i mewn, ceisiadau a alwyd i mewn ac apeliadau a adferwyd.

05/10/16

Mae’r crynodeb hwn yn cyflwyno canlyniadau Cyd-astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai 2015.

30/09/16

Mae'r adroddiad hwn yn disodli'r adroddiad blaenorol a baratowyd yn 2015 ar gyfer Pen-y-bont ar Ogwr.

29/09/16

Mae'r adroddiad hwn yn disodli'r adroddiad blaenorol a baratowyd yn 2015 ar gyfer Torfaen.

23/09/16

Mae’r adroddiad hwn yn edrych ar hawliau datblygu a ganiateir sydd eisoes yn bodoli ar gyfer paneli solar annomestig a ph’un ai a ydynt yn parhau i fod yn addas at y diben.