Skip to content

Cynllunio

Diweddariadau llif

Y 30 diwrnod diwethaf
28/08/15

Mae'r wybodaeth ddiweddaraf ar gael erbyn hyn ar statws penderfyniadau cynllunio, gan gynnwys pan wneir cais i'w galw i mewn, ceisiadau a alwyd i mewn ac apeliadau a adferwyd.

25/08/15

Mae awdurdodau lleol yn cwblhau astudiaethau argaeledd Tir ar gyfer Tai bob blwyddyn er mwyn monitro'r cyflenwad o dir ar gyfer tai. Mae'r astudiaeth Abertawe ar gyfer 2014 bellach ar gael.

12/08/15

Mae awdurdodau lleol yn cwblhau astudiaethau argaeledd Tir ar gyfer Tai bob blwyddyn er mwyn monitro'r cyflenwad o dir ar gyfer tai. Mae'r astudiaeth Tai Conwy ar gyfer 2015 bellach ar gael.

12/08/15

Gwybodaeth am: y safleoedd hynny lle ceir perygl o lifogydd; tiroedd maes glas/tir llwyd; nifer y tai a gwblhawyd, gan gynnwys y mathau o dai.

12/08/15

Mae awdurdodau lleol yn cwblhau astudiaethau argaeledd Tir ar gyfer Tai bob blwyddyn er mwyn monitro'r cyflenwad o dir ar gyfer tai. Mae'r astudiaeth Ceredigion ar gyfer 2015 bellach ar gael.

10/08/15

Rydym am gael eich sylwadau ar ein cynigion o ran cyfansoddiad a materion ariannol sy'n ymwneud â Phaneli Cynllunio Strategol a gaiff eu cyflwyno drwy Ddeddf Cynllunio (Cymru) 2015.

03/08/15

Rydym yn awyddus i glywed eich barn am ddiwygiadau pellach yr ydym yn bwriadu eu gwneud i is-ddeddfwriaeth sy’n ymdrin â rheoli datblygu.