Skip to content

Cynllunio

Diweddariadau llif

Y 30 diwrnod diwethaf
26/03/15

Darllenwch ein cynigion i ddiwygio'r Rheoliadau Asesiad o'r Effaith Amgylcheddol a Gorchmynion Datblygu Lleol

20/03/15

Mae'r wybodaeth ddiweddaraf ar gael erbyn hyn ar statws penderfyniadau cynllunio, gan gynnwys pan wneir cais i'w galw i mewn, ceisiadau a alwyd i mewn ac apeliadau a adferwyd.

10/03/15

Mae'r adroddiad hwn yn disodli'r adroddiad blaenorol a baratowyd yn 2013 ar gyfer Pen-y-bont ar Ogwr.

04/03/15

Mae awdurdodau lleol yn cwblhau astudiaethau argaeledd Tir ar gyfer Tai bob blwyddyn er mwyn monitro'r cyflenwad o dir ar gyfer tai. Mae'r astudiaeth Sir Benfro ar gyfer 2014 bellach ar gael.

03/03/15

Mae'r adroddiad hwn yn disodli'r adroddiad blaenorol a baratowyd yn 2013 ar gyfer Wrecsam.

03/03/15

Mae'r adroddiad hwn yn dangos a oes gan yr awdurdod cynllunio lleol hwn ddigon o dir ar gael, neu a fydd ar gael, i gynnig cyflenwad pum mlynedd o dir ar gyfer tai.