Skip to content

Cynllunio

Diweddariadau llif

Y 30 diwrnod diwethaf
27/07/16

Mae’r siart yn adrodd ar berfformiad awdurdodau cynllunio lleol ar y dangosyddion Fframwaith Perfformiad a gafodd eu cytuno, dros y cyfnod o fis Gorfennaf 2015 i Fis Mehefin 2016.

22/07/16

Mae'r ystadegau hyn sy'n monitro perfformiad awdurdodau cynllunio lleol o ran rheoli datblygu ar gael erbyn hyn.

22/07/16

Mae'r wybodaeth ddiweddaraf ar gael erbyn hyn ar statws penderfyniadau cynllunio, gan gynnwys pan wneir cais i'w galw i mewn, ceisiadau a alwyd i mewn ac apeliadau a adferwyd.

20/07/16

Mae'r adroddiad hwn yn disodli'r adroddiad blaenorol a baratowyd yn 2015 ar gyfer Sir Fynwy.

19/07/16

Mae'r adroddiad hwn yn disodli'r adroddiad blaenorol a baratowyd yn 2015 ar gyfer Rhondda Cynon Taf.

11/07/16

Rydym eisiau eich barn ar y Nodyn Cyngor Technegol newydd hwn a fydd yn rhoi cyngor cynllunio manwl ar yr amgylchedd hanesyddol yng Nghymru.

30/06/16

Mae'r adroddiad hwn yn disodli'r adroddiad blaenorol a baratowyd yn 2014 ar gyfer Castell-nedd Port Talbot.

30/06/16

Mae awdurdodau lleol yn cwblhau astudiaethau argaeledd Tir ar gyfer Tai bob blwyddyn er mwyn monitro'r cyflenwad o dir ar gyfer tai. Mae'r astudiaeth Sir Ddinbych ar gyfer 2016 bellach ar gael.

27/06/16

Mae'r adroddiad hwn yn disodli'r adroddiad blaenorol a baratowyd yn 2015 ar gyfer Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

27/06/16

Mae'r adroddiad hwn yn disodli'r adroddiad blaenorol a baratowyd yn 2015 ar gyfer Blaenau Gwent.