Skip to content

Cynllunio

Diweddariadau llif

Y 30 diwrnod diwethaf
20/05/16

Mae'r wybodaeth ddiweddaraf ar gael erbyn hyn ar statws penderfyniadau cynllunio, gan gynnwys pan wneir cais i'w galw i mewn, ceisiadau a alwyd i mewn ac apeliadau a adferwyd.

19/05/16

Newidiadau i ddeddfwriaeth gynllunio o ganlyniad i Ddeddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016.