Skip to content

Cynllunio

Diweddariadau llif

Y 30 diwrnod diwethaf
27/11/15

Mae'r wybodaeth ddiweddaraf ar gael erbyn hyn ar statws penderfyniadau cynllunio, gan gynnwys pan wneir cais i'w galw i mewn, ceisiadau a alwyd i mewn ac apeliadau a adferwyd.

04/11/15

Mae’r siart yn adrodd ar berfformiad Awdurdodau Cynllunio Lleol ar y dangosyddion Fframwaith Perfformiad a gafodd eu cytuno, dros y cyfnod o fis Hydref 2014 i Fis Medi 2015.

02/11/15

Mae’r llythyr hwn yn tynnu sylw at y gwaith sy’n cael ei wneud i gefnogi’r broses gynllunio gan y Gwasanaeth Iechyd Cyhoeddus Amgylcheddol yng Nghymru.