Skip to content

Cynllunio

Diweddariadau llif

Y 30 diwrnod diwethaf
20/01/17

Mae'r wybodaeth ddiweddaraf ar gael erbyn hyn ar statws penderfyniadau cynllunio, gan gynnwys pan wneir cais i'w galw i mewn, ceisiadau a alwyd i mewn ac apeliadau a adferwyd.

16/01/17

Mae’r adroddiad yn cyflwyno argymhellion ar gyfer gwella’r broses o gyflenwi datblygiadau tai.

12/01/17

Mae’r Cynllun Ymgysylltu’n darparu cofnod o’r cyfarfodydd a’r digwyddiadau sydd wedi’u cynnal i baratoi’r Fframwaith Datblygu Cenedlaethol.

09/01/17

Rydym wedi cyhoeddi crynodeb newydd o allbwn cynlluniau ffermydd gwynt (dros 5 MegaWat) yng Nghymru sy'n cael eu hystyried, sydd wedi cael cymeradwyaeth neu sy'n weithredol.