Skip to content

Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 9: Gorfodi Rhedaeth Gynllunio (1997)

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r TAN hwn yn rhoi canllawiau ar orfodi rheoliadau cynllunio mewn sefyllfaoedd lle mae gwaith datblygu wedi cael ei wneud heb ganiatâd.

Mae’n rhoi cyngor ar amrywiol amgylchiadau ble y penderfynir bod datblygiad anawdurdodedig wedi digwydd (gan gynnwys ble y gallai fod yn dderbyniol, ble y gallai fod yn dderbyniol gydag amodau, neu y bo’n annerbyniol).

Hefyd, cyngor ar reoli cloddio mwynau a gwaredu gwastraff.