Skip to content

Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 8: ynni adnewyddadwy (2005)

Dolenni perthnasol

Dyma ein polisi cynllunio defnydd tir ar gyfer Cymru a dylid ei ystyried wrth baratoi cynlluniau datblygu.
Mae’r Sefydliad Acwsteg wedi cyhoeddi canllaw arfer da wrth asesu sŵn tyrbinau gwynt.
Mae Gweinidog yr Amgylchedd wedi cadarnhau ein hymrwymiad i ganiatáu i ffermydd gwynt mawr gael eu datblygu dim ond mewn saith ardal benodol.
Mae'r adroddiad hwn yn darparu tyshplaeth o ddiddordeb datblygwr trwy grynhoad gan ddata-bas o geisiadau cynllunio cyfoes ar ffermydd gwynt ar y tir.
Crynodeb yw hwn o’r diweddaraf ynghylch datblygiadau Ffermydd Gwynt yng Nghymru.
Mae’r llythyr hwn yn egluro pam fod angen cynnal Asesiad Effeithiau Amgylcheddol o’r materion sy’n ymwneud â chludo tyrbinau gwynt.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Canllawiau ar gynllunio defnydd tir ar gyfer ynni adnewyddadwy.

Mae Nodyn Cyngor Technegol 8: cynllunio ar gyfer ynni adnewyddadwy (2005) yn rhoi cyngor ar y materion a ganlyn:

  • ynni adnewyddadwy a chynllunio
  • technolegau ynni adnewyddadwy ar y tir
  • dylunio ac ynni
  • y goblygiadau ar gyfer cynlluniau datblygu
  • rheoli datblygu
  • monitro.

Ers cyhoeddi Nodyn Cyngor Technegol 8: cynllunio ar gyfer ynni adnewyddadwy, cafwyd rhai newidiadau polisi a newidiadau deddfwriaethol. Mae Atodiad A o’r llythyr at Brif Swyddogion Cynllunio - cyhoeddi argraffiad 4 o bolisi cynllunio Cymru, Chwefror 2011 yn rhestru’r newidiadau hyn. Dylid ei ddarllen ochr yn ochr â TAN 8.

Lawrlwytho Dogfen

PDF Document (MFS)
Map 1 (Saesneg yn unig) (Maint ffeil: 1MB)
PDF Document (MFS)
Map 2 (Saesneg yn unig) (Maint ffeil: 811KB)
PDF Document (MFS)
Map 3 (Saesneg yn unig) (Maint ffeil: 2.2MB)
PDF Document (MFS)
Map 4 (Saesneg yn unig) (Maint ffeil: 2.3MB)
PDF Document (MFS)
Map 5 (Saesneg yn unig) (Maint ffeil: 774KB)
PDF Document (MFS)
Map 6 (Saesneg yn unig) (Maint ffeil: 2.6MB)
PDF Document (MFS)
Map 7 (Saesneg yn unig) (Maint ffeil: 2.7MB)
PDF Document (MFS)
Map 8 (Saesneg yn unig) (Maint ffeil: 2.5MB)