Skip to content

Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 8: ynni adnewyddadwy (2005)

Dolenni perthnasol

Mae’r Sefydliad Acwsteg wedi cyhoeddi canllaw arfer da wrth asesu sŵn tyrbinau gwynt.
Mae Gweinidog yr Amgylchedd wedi cadarnhau ein hymrwymiad i ganiatáu i ffermydd gwynt mawr gael eu datblygu dim ond mewn saith ardal benodol.
Mae'r adroddiad hwn yn darparu tyshplaeth o ddiddordeb datblygwr trwy grynhoad gan ddata-bas o geisiadau cynllunio cyfoes ar ffermydd gwynt ar y tir.
Ceir crynodeb yn y tabl hwn o allbwn cynlluniau ffermydd gwynt ar y tir (dros 5 Megawat (MW)) yng Nghymru sy'n cael eu hystyried, sydd wedi cael cymeradwyaeth neu sy'n weithredol.
Mae’r llythyr hwn yn egluro pam fod angen cynnal Asesiad Effeithiau Amgylcheddol o’r materion sy’n ymwneud â chludo tyrbinau gwynt.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r TAN hwn yn rhoi canllawiau ar gynllunio defnydd tir ar gyfer ynni adnewyddadwy.

Mae’n rhoi cyngor ar feysydd gan gynnwys technolegau ynni adnewyddadwy ar y tir, dylunio ac ynni a sut y dylid ystyried ynni adnewyddadwy fel rhan o gynlluniau datblygu, rheoli datblygiadau a phrosesau monitro.

Ers cyhoeddi TAN 8: Cynllunio ar gyfer Ynni Adnewyddadwy, bu rhai newidiadau o ran polisi a deddfwriaeth.  Mae Atodiad A o lythyr y Prif Swyddogion Cynllunio, ‘Cyhoeddi Polisi Cynllunio Cymru, Rhifyn 4 Chwefror 2011’ yn nodi’r newidiadau hyn.  Dylai gael ei ddarllen ochr yn ochr â TAN 8.

Lawrlwytho Dogfen

PDF Document (MFS)
Map 1 (Saesneg yn unig) (Maint ffeil: 1MB)
PDF Document (MFS)
Map 2 (Saesneg yn unig) (Maint ffeil: 811KB)
PDF Document (MFS)
Map 3 (Saesneg yn unig) (Maint ffeil: 2.2MB)
PDF Document (MFS)
Map 4 (Saesneg yn unig) (Maint ffeil: 2.3MB)
PDF Document (MFS)
Map 5 (Saesneg yn unig) (Maint ffeil: 774KB)
PDF Document (MFS)
Map 6 (Saesneg yn unig) (Maint ffeil: 2.6MB)
PDF Document (MFS)
Map 7 (Saesneg yn unig) (Maint ffeil: 2.7MB)
PDF Document (MFS)
Map 8 (Saesneg yn unig) (Maint ffeil: 2.5MB)