Skip to content

Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 7: Rheoli Hysbysebion Awyr Agored (1996)

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Yn egluro sut y gall hysbysebion ar y tu allan gael eu rheoli er mwyn diogelu cyfleusterau a’r cyhoedd.

Cyngor ar

  • Y meini prawf ar gyfer ymdrin â cheisiadau am hysbysebion;
  • Polisïau rheoli hysbysebion;
  • Hysbysebion mewn ardaloedd cadwraeth, adeiladau rhestredig, henebion, ardaloedd dynodedig;
  • Perau Cynulliad Cenedlaethol Cymru i lunio cyfarwyddyd;
  • Y system rheoli hysbysebion;
  • Apelau.