Skip to content

Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 4: Manwerthu A Chanol Trefi (1996)

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r TAN hwn yn nodi sut y dylid ystyried datblygiadau manwerthu presennol ac arfaethedig yn ystod y broses gynllunio.

Mae’n rhoi cyngor ar nifer o feysydd penodol i fanwerthu, gan gynnwys sut y gall gwybodaeth bresennol am fanwerthu helpu i baratoi cynlluniau datblygu ac ystyried ceisiadau cynllunio.  

Hefyd, mae angen cyngor am pryd y bydd angen asesiadau effaith ar gyfer datblygiadau manwerthu, newid defnydd, safonau a rheoli meysydd parcio, hysbysiad o rai ceisiadau manwerthu a’r angen i gynnal asesiad amgylcheddol o gynigion ar gyfer datblygiadau manwerthu mawr.