Skip to content

Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 3: Parthau Cynllunio Syml (1996)

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Cyngor ar

  • Lunio cynllun PCS;
  • Dewis ardaloedd;
  • Hyd a lled y caniatâd;
  • Gwaharddiadau;
  • Defnyddio amodau a chyfyngiadau.