Skip to content

Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 21: Gwastraff (2014)

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r TAN hwn yn rhoi canllawiau ar y rôl sydd gan gynllunio defnydd tir i’w chwarae o ran rheoli gwastraff a chadw rheolaeth arno.

Mae’r ddogfen yn egluro’r cysylltiad rhwng y strategaeth gwastraff cenedlaethol, yn enwedig y Cynllun Sector Casgliadau, Seilwaith a Marchnadoedd a’r polisi cynllunio cenedlaethol.  

Mae’n rhoi cyngor ar y fframwaith a’r egwyddorion ar gyfer rheoli gwastraff yn y system gynllunio, cynllunio strategol ar gyfer gwastraff, asesiadau cynllunio gwastraff ac ystyriaethau cynllunio manwl yn y broses hon.