Skip to content

Nodyn Cyngor Technegol (NCT) 18: Trafnidiaeth (2007)

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Yn egluro sut i gydblethu’r modd y caiff tir ei ddefnyddio a’r gwaith o gynllunio ar gyfer trafnidiaeth. Yn esbonio sut y dylid asesu effeithiau trafnidiaeth a sut y dylid eu lleihau.

Cyngor ar:

  • integreiddio rhwng cynllunio defnydd tir a thrafnidiaeth
  • lleoli datblygiadau
  • parcio
  • cynllunio datblygiadau
  • cerdded a seiclo
  • trafnidiaeth gyhoeddus
  • cynllunio ar gyfer seilwaith trafnidiaeth
  • asesu effeithiau a rheoli gweithredu.

Lawrlwytho Dogfen