Skip to content

Nodyn Cyngor Technegol 16: Chwaraeon, Hamdden a Mannau Agored (2009)

Dolenni perthnasol

Gwnaed yr ymchwil hon yn 2007 ar ran Llywodraeth Cynulliad Cymru.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r Nodyn Cyngor Technegol (TAN) diwygiedig hwn yn rhoi cyngor i gymunedau, datblygwyr ac awdurdodau cynllunio lleol yng Nghymru  sy’n paratoi cynlluniau datblygu lleol ac sy’n gwneud penderfyniadau ar geisiadau cynllunio.

Mae’r Nodyn yn rhoi cyngor ynghylch:

  • paratoi Asesiadau Mannau Agored;
  • cynnal cyfleusterau cyfredol;
  • darparu cyfleusterau newydd;
  • pynciau sydd ymwneud â gweithgareddau hamdden yn y dŵr, gweithgareddau oddi ar y ffordd, rhandiroedd a mannau chwarae ar gyfer plant a phobl ifanc.

Mae’r Nodyn hefyd yn trafod materion rheoli datblygiadau sy’n ymwneud â dylunio cyfleusterau a mannau, a sŵn a hygyrchedd. Mae hefyd yn ystyried sut mae cytundebau cynllunio yn gallu helpu i ddarparu a chynnal cyfleusterau.

Mae’r TAN diwygiedig yn cymryd lle TAN 16 “Chwaraeon a Hamdden” a gyhoeddwyd ym 1998.