Skip to content

Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 15:  Datblygu a Pherygl o Lifogydd (2004)

Dolenni perthnasol

Mae'r llythyr yma yn dynodi fod Mapiau Cyngor Datblygu (DAM) newydd wedi'u rhyddhau.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
TAN 15 yma yn gosod canllawiau technegol sy'n ategu'r polisi a nodir ym Mholisi Cynllunio Cymru mewn perthynas â datblygu a llifogydd.

Mae TAN 15 yn rhoi cyngor ar y materion a ganlyn:

  • fapiau cyngor datblygu
  • natur y datblygiad neu'r defnydd o'r tir
  • cyfiawnhau lleoliad y datblygiad adeiledig
  • asesu canlyniadau llifogydd
  • y dwr wyneb sy'n llifo oddi ar ddatblygiadau newydd
  • gweithredu trwy gynlluniau datblygu
  • rheoli datblygu.

Mae’r Map Cyngor Datblygu (DAM), sydd i’w ddefnyddio gyda TAN 15, ar gael fel ap Cyngor Datblygu Rhyngweithiol.