Skip to content

Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 12: Dylunio (2014)

Dolenni perthnasol

Daeth datganiadau dylunio yn ofynnol ar 1af Mehefin 2009.
Canllaw ymarferol i awdurdodau cynllunio lleol ac i ddatblygwyr ar gynllunio ar gyfer adeiladau cynaliadwy.
Ymchwil ar effeithlonrwydd y datganiadau dylunio a mynediad fel rhan o’r broses ymgeisio am ganiatâd cynllunio.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae TAN12 yn darparu cyngor ar ddyllunio da.

Cyngor ar y canlynol

  • ddiffinio dylunio
  • y broses ddylunio
  • materion dylunio yn ôl pwnc
  • polisi a chyngor dylunio'r awdurdodau cynllunio lleol
  • datganiadau dylunio a mynediad
  • adeiladau cynaliadwy.

Lawrlwytho Dogfen