Skip to content

Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 20:  Cynllunio a’r Iaith Gymraeg (2013)

Dolenni perthnasol

Canllaw ymarferol er mwyn ymgorffori ystyriaethau’r Gymraeg o fewn Cynlluniau Datblygu Lleol.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r TAN hwn yn rhoi canllawiau ar yr ystyriaeth a roddir i’r iaith Gymraeg fel rhan o broses paratoi Cynllun Datblygu Lleol.

Mae’r TAN yn rhoi cyngor yn y maes hwn gan gynnwys swyddogaeth Cynlluniau Integredig Sengl, yr Iaith Gymraeg a Gwerthusiadau Cynaliadwyedd, Comisiynydd y Gymraeg ac arwyddion a hysbysebion.