Skip to content

Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 20:  Cynllunio a’r Iaith Gymraeg (2013)

Dolenni perthnasol

Canllaw ymarferol er mwyn ymgorffori ystyriaethau’r Gymraeg o fewn Cynlluniau Datblygu Lleol.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Cyngor as yr ystyriaeth a roddir i’r iaith Gymraeg fel rhan o broses paratoi Cynllun Datblygu Lleol.

Mae’r Nodyn Cyngor Technegol hwn yn cynnwys:

  • Rôl Cynlluniau Integredig Sengl
  • Yr iaith Gymraeg ac Arfarniadau o Gynaliadwyedd
  • Comisiynydd y Gymraeg
  • Arwyddion a hysbysebion.

Cafwyd ymgynghoriad ar newidiadau i TAN 20 rhwng 4 Ionawr a 30 Mawrth 2016.