Skip to content

Polisi Cynllunio Cymru (Argraffiad 8, Ionawr 2016)

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Polisi Cynllunio Cymru
Dyma ein polisi cynllunio defnydd tir ar gyfer Cymru a dylid ei ystyried wrth baratoi cynlluniau datblygu.

I gyd fynd â’r canllaw hwn mae 21 Nodyn Cyngor Technegol. Mae’r canllawiau gweithdrefnol i’w cael yn ein cylchlythyrau.

Bydd Gweinidogion Cymru a’r Arolygwyr Cynllunio yn ystyried y canllawiau hyn wrth benderfynu pa geisiadau cynllunio ac apeliadau i’w galw i mewn.

Lawrlwytho Dogfen

PDF Document (MFS)
Pennod 1 - Rhagarweiniad (Maint ffeil: 123KB)
PDF Document (MFS)
Pennod 7 - Datblygu Economaidd (Maint ffeil: 1.36MB)
PDF Document (MFS)
Pennod 8 - Trafnidiaeth (Maint ffeil: 147KB)
PDF Document (MFS)
Pennod 9 - Tai (Maint ffeil: 152KB)
PDF Document (MFS)
Pennod 14 - Mwynau (Maint ffeil: 600KB)
PDF Document (MFS)
Atodiadau (Maint ffeil: 162KB)