Skip to content

Nodyn Cyngor Technegol Mwynau

llyfrynnau Nodyn Cyngor Technegol Mwynau
Mae Polisi Cynllunio Mwynau Cymru (2000) yn cael ei ategu gan Nodiadau Cyngor Technegol Mwynau sy'n seiliedig ar bynciau penodol.

Dylai awdurdodau cynllunio mwynau yng Nghymru roi ystyriaeth i Bolisi Cynllunio Mwynau Cymru, y Nodiadau Cyngor Technegol Mwynau a chylchlythyrau wrth baratoi cynlluniau datblygu.

Fel arfer bydd y canllawiau hyn hyn yn bwysig i benderfyniadau ar geisiadau cynllunio unigol a cheisiadau adolygu mwynau. Bydd Llywodraeth Cymru a’r Arolygwyr Cynllunio yn rhoi ystyriaeth iddynt wrth benderfynu ar geisiadau ac apeliadau sydd wedi’u galw i mewn.

Nodyn Cyngor Technegol Mwynau (Cymru) 1: Agegiadau

Nodyn Cyngor Technegol Mwynau (Cymru) 1: Agegiadau (Mawrth 2004)

20/01/09
Cyngor technegol ar cynhyrchu agregau yng Nghymru
 

Nodyn Cyngor Technegol Mwynau (Cymru) 2: Glo (Ionawr 2009)

20/01/09
Eir ati yn y Nodyn Cyngor Technegol Mwynau (Cymru) hwn i roi cyngor manwl i’r awdurdodau cynllunio mwynau ac i’r diwydiant glo, ar sut i weithredu’r polisi ar gyfer codi glo drwy weithfeydd, ar yr wyneb ac o dan ddaear.