Skip to content

Polisi Cynllunio Mwynau Interim y Gweinidog

Bydd Polisi Cynllunio Mwynau Cymru yn parhau i gael ei fonitro a'i adolygu yng ngoleuni amcanion Llywodraeth Cymru ar gyfer Cymru.

Bydd Polisi Cynllunio Mwynau Cymru yn parhau i gael ei fonitro a'i adolygu yng ngoleuni amcanion Llywodraeth Cymru ar gyfer Cymru. Os cytunir ar unrhyw newidiadau neu ychwanegiadau i'r polisi hwn cyn i fersiwn ddiwygiedig o Bolisi Cynllunio Mwynau Cymru gael ei chyhoeddi, bydd pobl yn cael gwybod amdanynt drwy ddatganiad gan y Gweinidog, ac yna byddant yn cael eu cyhoeddi ar ffurf Datganiadau Cynllunio Interim wedi'u rhifo.

Datganiad Polisi Cynllunio Mwynau Interim Gweinidogol (MIMPPS) 01/2009 – ar Asesu Effaith Safleoedd Cloddio Glo Brig ar Iechyd

27/04/09
Mae’r Datganiad yn diddymu ac yn disodli paragraff 63 o Bolisi Cynllunio Mwynau Cymru (Llywodraeth Cynulliad Cymru, 2000) ac yn ychwanegu paragraff 63a.