Skip to content

Canllawiau ar ddefnyddio’r ffurflen cais cynllunio safonol ('1app') a dilysu ceisiadau

Dolenni perthnasol

Llythyr yn egluro’r newidiadau i’r rheoliadau sy’n cynorthwyo’r defnydd o’r ffurflen cais cynllunio safonol ar-lein a gorchmynion datblygu lleol.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae pob awdurdod cynllunio lleol ledled Cymru wedi bod yn defnyddio’r ffurflen cais cynllunio safonol (1app) i dderbyn ceisiadau cynllunio electronig.

Mae’r canllawiau hyn ar gyfer Cymru’n cwmpasu:

  • y defnydd o’r ffurflen gais safonol genedlaethol ar gyfer caniatâd cynllunio a threfniadau caniatáu eraill perthnasol;
  • gwybodaeth sydd angen ei hanfon gyda’r cais cynllunio er mwyn i’r awdurdod cynllunio lleol fedru dilysu’r cais.