Skip to content

Cydgysylltu Cyd-astudiaethau Argaeledd Tir ar gyfer Tai

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Byddwn, o fis Ebrill 2011 ymlaen, yn cyflwyno trefniadau interim ar gyfer cydgysylltu’r Cyd-astudiaethau Argaeledd Tir ar gyfer Tai sy’n cael eu paratoi gan awdurdodau cynllunio lleol. Bydd y trefniadau hynny’n parhau nes y cytunir ar drefniadau mwy hirdymor.
Mae angen y trefniadau interim hyn am fod newidiadau a wnaed i strwythur Adran yr Economi a Thrafnidiaeth yn golygu na all hi gydgysylltu’r astudiaethau hyn bellach.