Skip to content

Cylchlythyrau Llywodraeth Cymru: 07/2012: Y Cyfarwyddyd Cynllunio Gwlad a Thref (Hysbysu) (Cymru) 2012

Dolenni perthnasol

Llythyr at y Prif Swyddogion Cynllunio ynghylch y categorïau newydd o geisiadau cynllunio y mae’n rhaid eu cyfeirio at Weinidogion Cymru.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r cyfarwyddyd a chanllawiau’r cylchlythyr hwn yn egluro’r categorïau newydd o geisiadau cynllunio y mae’n rhaid eu cyfeirio at Weinidogion Cymru pan fydd awdurdodau cynllunio lleol yn bwriadu rhoi caniatâd cynllunio iddynt.

Mae’r cyfarwyddyd newydd yn disodli’r cyfarwyddiadau presennol yng Nghylchlythyrau 39/92 a 61/93, sydd bellach wedi’u diddymu.

Gallwch lawrlwytho’r cylchlythyr hwn isod.