Skip to content

Cylchlythyrau - 2002

bysedd ar bysellfwrdd
Mae Cylchlythyrau yn darparu cyngor a chanllawiau ar amryfal bynciau.

Mae Cylchlythyrau, neu lythyrau sy'n cael eu cylchredeg, yn cael eu defnyddio i egluro polisïau neu weithdrefnau a chânt eu cyhoeddi gan y Gweinidog neu gan swyddogion ar ran y Gweinidog.

CL-02-02 Asesiad o'r Effaith Amgylcheddol: Gofynion sylfaenol rheoliadau a chanllawiau'r Asesiad o'r Effaith Amgylcheddol mewn perthynas â materion a godwyd mewn achosion llys

01/07/02
Mae'r llythyr hwn yn rhoi cyngor ar ffurf Briff Holi ac Ateb ar ofynion gofynnol y Rheoliadau Asesu Effeithiau Amgylcheddol.