Skip to content

Dangosyddion Perfformiad yng Nghymru

Mae’n ofynnol i awdurdodau cynllunio yng Nghymru a Lloegr ddarparu gwybodaeth ystadegol i Lywodraethau cenedlaethol a rhanbarthol, er mwyn dangos sut y maent yn gweithredu yn unol â’r targedau y cytunwyd arnynt. Yn wreiddiol fe’i gelwid yn ‘Ddangosyddion Perfformiad Gwerth Gorau”.

Cytunodd awdurdodau cynllunio lleol Cymru ar gyfres o ddangosyddion penodol i Gymru ar gyfer y flwyddyn 2000-2001, ac roeddent yn adlewyrchu’r gwahanol alwadau ar y system  gynllunio yng Nghymru (‘dangosyddion ‘Rhaglen Cymru ar Gyfer Gwella’).

Cyflwynwyd cyfres newydd o ddangosyddion perfformiad cenedlaethol ar gyfer awdurdodau lleol Cymru ym mis Ebrill 2005. Mae’r dangosyddion perfformiad hyn yn cael eu diweddaru a’u hadolygu’n flynyddol er mwyn sicrhau eu bod yn parhau yn addas ar gyfer y gwaith.

Caiff yr wybodaeth hon ei chasglu gan Uned Ddata Llywodraeth Leol Cymru, a defnyddiwch y dolenni isod i’w gweld.

Y Fframwaith Mesur Perfformiad (dolen allanol)

Rhestr y Dangosyddion Perfformiad ar gyfer 2010/2011 (dolen allanol)

Cynlluniau gwella awdurdodau lleol ar gyfer 2010-11 (dolena allanol)