Skip to content

Ystadegau cynllunio

Dolenni perthnasol

Rydym am fesur cyfraniad y system gynllunio at ein gweledigaeth ar gyfer Cymru gynaliadwy.
Ystadegau cynllunio
Rydym yn cofnodi ac yn defnyddio amrywiaeth o wybodaeth ystadegol i’n cynorthwyo gyda’n gwaith cynllunio.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth ynghylch yr ystadegau a ddefnyddir gan yr Is-adran Gynllunio trwy glicio ar y dolenni sydd ar ochr chwith y dudalen.