Skip to content

Dadansoddiad Technegol BREEAM 2011: Crynodeb Ymchwil

Dolenni perthnasol

Rydym yn defnyddio BREEAM i asesu sut caiff datblygiad cynaliadwy ei roi ar waith mewn adeiladau amhreswyl newydd yng Nghymru.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Rydym wedi comisiynu ymchwil i nodi’r goblygiadau o gyflwyno Dull Asesu Amgylcheddol y Sefydliad Ymchwil Adeiladu (BREEAM) 2011 ar bolisi cynllunio cenedlaethol.

Mae’r adroddiad ymchwil yn nodi:

  • crynodeb o effaith polisi cynllunio cenedlaethol ar ofynion perfformiad gweithredol a chynllun adeiladau annomestig yng Nghymru;
  • argymhellion ar Adran 4.12 Polisi Cynllunio Cymru (Argraffiad 5, Tachwedd 2012).