Skip to content

Hwyluso’r Gwaith o Gynllunio ar gyfer Ynni Adnewyddadwy yng Nghymru: Cyrraedd y Targed – Adolygiad ARUP o Adroddiad Terfynol Mehefin 2005

Dolenni perthnasol

Canllawiau ar gynllunio defnydd tir ar gyfer ynni adnewyddadwy.
Rydym eisiau lleihau’r allyriadau CO2 yng Nghymru. Rydym yn ceisio defnyddio mwy o ffynonellau adnewyddadwy a charbon isel i gynhyrchu ein hynni.
Mae'r adroddiad hwn yn ganlyniad i ymchwil a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru i'w chynorthwyo yn y gwaith o ail-lunio a gweithredu'r TAN 8 diwygiedig. Adroddiad Terfynol ARUP Awst 2004
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Comisiynwyd yr adroddiad i hwyluso'r gwaith o ail-lunio a gweithredu Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 8 terfynol.