Skip to content

Mapio Ardaloedd Chwilio am Safleoedd Gwastraff Isranbarthol - Crynodeb Gweithredol

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Rhoddwyd contract i RPS gan Lywodraeth Cynulliad Cymru i gynnal ymarferiad mapioganddefnyddio System Gwybodaeth Ddaearyddol(GIS) i leoli ardaloedd chwilio eang ar gyfer sefydlu cyfleusterau gwastraff isranbarthol drwy Gymru.

I bwrpas y Prosiect hwn, cytunodd y GrwpLlywio fod “isranbarthol” yn golygu'r cyfleusterau hynny fyddai'n gallu cyflawni anghenion mwyn agun ardal awdurdod cynlluniog wastraff.