Skip to content

Cyfarfod y Grŵp Cynghori Annibynnol 7 (Mawrth)

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Cynhaliwyd y cyfarfod hwn ar 22 Mawrth.

Yn y cyfarfod ymdriniwyd â;

  • Thrafodaeth ar “fwy na lleol”;
  • Pynciau a chamau gweithredu a ddaw o sesiynau bord gron 21 - 22 Chwefror; ac
  • Amserlen sesiynau bord gron ar gyfer mis Ebrill a mis Mai.