Skip to content

Grŵp cynghori annibynnol

Dolenni perthnasol

Bydd yr ymgynghoriad hwn yn dod i ben ar 3 Chwefror 2012.

Bydd canfyddiadau’r Grŵp yn cael eu defnyddio fel tystiolaeth ar gyfer Mesur Cynllunio newydd Cymru.

Cadeirydd y grŵp fydd John Davies MBE, cyn Gyfarwyddwr Arolygiaeth Gynllunio Cymru.  Mae’r aelodau yn dod o amrywiaeth eang o gefndiroedd cynllunio gan gynnwys sefydliadau amgylcheddol, y diwydiant adeiladu, llywodraeth leol a’r gyfraith gynllunio.

Aelodau

Grŵp cynghori annibynnol: Aelodau a staff cymorth

  • John Davies MBE (Cadeirydd)
  • Jane Carpenter, Cydffederasiwn Diwydiant Prydain (Cwmni Redrow)
  • Andrew Farrow, Cyngor Sir y Fflint
  • Chris Sutton, Cydffederasiwn Diwydiant Prydain (Jones Lang LaSalle)
  • Lucy Taylor, Cymorth Cynllunio Cymru (Cyngor Dinas Casnewydd)
  • Mike Webb, y Gymdeithas Frenhinol Er Gwarchod Adar
  • Huw Williams, Cymdeithas y Cyfreithwyr (Geldards LLP)

Tasgau

Bydd y Grŵp Cynghori Annibynnol yn gwneud y canlynol:

  • Nodi’r prif amcanion polisi y mae’n rhaid i’r system gynllunio eu cyflawni nawr ac yn y dyfodol;
  • Asesu’r trefniadau presennol mewn sefydliadau gan nodi enghreifftiau o arferion da a meysydd sydd angen eu gwella;
  • Cynnig opsiynau ynghylch sut i gynnal y system gynllunio yn y dyfodol gan gynnwys sefydlu a datblygu gwasanaethau rheoli.

Llinell amser

Cyn Gyfarwyddwr Arolygiaeth Gynllunio Cymru, John Davies sy’n arwain y Grŵp Cynghori. Fe wnaeth y Grŵp yn gofyn am dystiolaeth (ewch i'r Ddolen Perthnasol i'r dde) a bydd yn cyflwyno’i adroddiad haf 2012. Unwaith y bydd wedi ystyried yr argymhellion, mae’n bwriadu cyhoeddi Papur Gwyn yn 2013.

Cysylltu â'r Grŵp

Dylid anfon unrhyw gwestiynau at y Grŵp Cynghori gan ddefnyddio’r cyfeiriad e-bost canlynol:

planning.division@cymru.gsi.gov.uk