Skip to content

Deddf Cynllunio ac Ynni 2008

Dolenni perthnasol

Y polisïau a’r gwaith y byddwn yn ei wneud i’n helpu i greu economi gynaliadwy, carbon isel ar gyfer Cymru.
Pasiwyd Deddf Cynllunio ac Ynni 2008 ym mis Tachwedd 2008.

Mae’r Ddeddf yn galluogi awdurdodau cynllunio lleol yng Nghymru i bennu’r gofynion yn y cynlluniau datblygu lleol ar gyfer cynhyrchu ynni o ffynonellau adnewyddadwy lleol ac ynni carbon isel ac ar gyfer effeithlonrwydd ynni.

Gallwch weld y Ddeddf ar wefan Swyddfa Gwybodaeth y Sector Cyhoeddus.

Ewch i: wefan Swyddfa Gwybodaeth y Sector Cyhoeddus (dolen allanol, Saesneg yn unig)