Skip to content

Canllawiau ynghylch rheoliadau adeiladu

Ceir canllawiau ymarferol ar sut i gydymffurfio â’r Rheoliadau Adeiladu mewn ‘Dogfennau Cymeradwy’.

Wrth i’r canllawiau gael eu hadolygu ac i newidiadau gael eu gwneud, byddwn yn cyhoeddi Dogfennau Cymeradwy ar wahân.

Mae pob dogfen yn cynnwys:

  • canllawiau ar y perfformiad a ddisgwylir gan ddefnyddiau a gwaith adeiladu er mwyn cydymffurfio â’r Rheoliadau Adeiladu
  • enghreifftiau a datrysiadau yn dangos sut i gydymffurfio â’r Rheoliadau Adeiladu mewn rhai sefyllfaoedd.
Nid oes raid dilyn datrysiad neilltuol a welir yn y Dogfennau Cymeradwy.

Adroddiad Interim Astudiaeth Beilot System Chwistrellu Llywodraeth Cymru

18/12/15
Mae’r Adroddiad Interim Astudiaeth Beilot System Chwistrellu Interim yn cynnwys y fethodoleg, dadansoddiad, darganfyddiadau a chasgliadau ar sail profiadau dysgu hyd at Dachwedd 2015.
 

Canllaw i Ddeiliad Tai ar Systemau Chwistrellu

18/12/15
Mae’r canllaw yn darparu gwybodaeth i ddeiliad tai newydd ar Systemau Chwistrellu.
 

Fideos ar newidiadau i Ran L a Rhan B

06/05/14
Ffilmiau byr ynghylch y newidiadau diweddar i Reoliadau Adeiladu – Rhan L (Arbed Tanwydd a Phŵer) a Rhan B (Diogelwch Tân – Chwistrellwyr Domestig). 6 – http://youtu.be/y2v6Er-P_mg 7 – http://youtu.be/2yJIL1fb8CY 8 – unable to transfer off the CD 9 –
 

Gwaith adeiladu ac atgyweirio ar eich cartref

19/11/13
Yr hyn sydd angen i chi ei wneud os ydych yn ystyried gwneud gwaith adeiladu neu atgyweirio ar eich cartref.
 

Safon y gwaith a’r defnyddiau

21/08/13
Mae’r ffordd y gwneir gwaith a’r stwff a ddefnyddir yn bwysig wrth geisio cyrraedd safonau adeiladu.
 

Dadansoddiad o gost a budd systemau chwistrellu mewn eiddo yng Nghymru

30/05/12
Mae’r adroddiad hwn yn archwilio beth yw cost a budd systemau chwistrellu sydd wedi’u gosod mewn tai, fflatiau pwrpasol a thai sydd wedi’u haddasu’n fflatiau; tai amlfeddiannaeth; cartrefi gofal preswyl; colegau preswyl; ysgolion preswyl a neuaddau preswyl i fyfyrwyr.