Skip to content

Cylchlythyr Rheoliadau Adeiladu Llywodraeth Cymru - 005/2017

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r cylchlythyr hwn yn rhoi gwybodaeth am y newidiadau i feini prawf ar gyfer cynlluniau yswirio arolygwyr cymeradwy.
Mae’r newidiadau yn cynnwys esboniad pellach a gofyn bod cynlluniau yswiriant yn cynnwys yswiriant atebolrwydd cyhoeddus a hefyd yswiriant indemniad proffesiynol. Mae hefyd yn nodi’n glir bod yswiriant ôl-brosiect ar gyfer hawliadau nad ydynt yn ymwneud ag anafiadau yn cwmpasu pob adeilad, nid dim ond tai perchen-feddianwyr.