Skip to content

Cylchlythyrau

Byddwn yn defnyddio cylchlythyr i hysbysu ynghylch polïsiau rheoliadau adeiladu newydd neu ddiwygiedig.

Cyn 31 Rhagfyr 2011, yr Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol (DCLG) yng Nghymru a Lloegr oedd yn cyhoeddi cylchlythyrau. Mae unrhyw gylchlythyrau a oedd mewn grym ar 31 Rhagfyr 2011 yn dal yn gymwys yng Nghymru. Maent i’w gweld ar wefan Gov.uk (dolen allanol, Saesneg yn unig).

Nid yw cylchlythyrau a gyhoeddir ar wefan Gov.uk ar ôl 31 Rhagfyr 2011 yn gymwys yng Nghymru.

Cylchlythyr Rheoliadau Adeiladu WG 009/2015

01/02/16
Mae’r cylchlythyr hwn yn rhoi arweiniad am Dystysgrifau Terfynol Arolygwyr Cymeradwy a Rheoliad 17 o Reoliadau Adeiladu (Arolygwyr Cymeradwy etc.) 2010.
 

Cylchlythyr Rheoliadau Adeiladu WG - 008/2015

27/08/15
Mae’r cylchlythyr hwn yn rhoi gwybod am diwygiadau i Ddogfen Gymeradwy B (Diogelwch Tân) Cyfrolau 1 a 2 – fersiynau 2016.
 

Cylchlythyr Rheoliadau Adeiladu WG - 007/2015

27/08/15
Mae’r cylchlythyr hwn yn rhoi gwybod i egluro’r effaith diwygiadau a wnaed i’r Rheoliadau Adeiladu gan Rheoliadau Adeiladu (Diwygio) (Cymru) 2015.
 

Cylchlythyr rheoliadau adeiladu Llywodraeth Cymru - 013/2014

23/06/15
Mae’r cylchlythyr hwn yn rhoi gwybod i gyrff rheoli adeiladu bod Gweinidogion Cymru wedi cyhoeddi hysbysiad o gymeradwyaeth ar gyfer methodolegau cyfrifo allyriadau CO2.
 

Cylchlythyr Rheoliadau Adeiladu Llywodraeth Cymru - 001/2015

10/02/15
Mae’r cylchlythyr hwn yn hysbysu bod cynllun y Sefydliad Prydeinig dros Brofi Anninistriol (BINDT) ar gyfer profi gwasgedd aer yn cael ei ddirwyn i ben.
 

Cylchlythyr rheoliadau adeiladu Llywodraeth Cymru - 010/2013

06/01/15
Mae’r cylchlythyr hwn yn cyflwyno slip diwygio sy’n amlinellu newidiadau i Ddogfennau Cymeradwy Rhannau L1A, L1B, L2A a L2B.
 

Cylchlythyr rheoliadau adeiladu Llywodraeth Cymru - 007/2014

26/03/14
Rydym wedi cymeradwyo CICAIR Limited (Cofrestr Arolygwyr Cymeradwy Cyngor y Diwydiant Adeiladu) fel y corff dynodedig i cymeradwyo Arolygwyr Cymeradwy yng Nghymru.
 

Cylchlythyr rheoliadau adeiladu Llywodraeth Cymru - 006/2014

05/03/14
Rydym wedi cymeradwyo darparydd cynllun newydd ar gyfer polisïau yswiriant indemniad proffesiynol ac yswiriant atebolrwydd cyhoeddus ar gyfer Arolygwyr Cymeradwy.
 

Cylchlythyr rheoliadau adeiladu Llywodraeth Cymru - 004/2014

17/02/14
Mae’r cylchlythyr hwn yn egluro effaith diwygiadau a wnaed i’r Reoliadau Adeiladu (Diwygio) (Cymru) 2014 O.S. 2014/110 (CY. 10).
 

Cylchlythyr rheoliadau adeiladu Llywodraeth Cymru - 003/2014

17/02/14
Mae’r cylchlythyr hwn yn egluro effaith diwygiadau a wnaed i’r Rheoliadau Adeiladu etc (Diwygio Rhif 3) a Rheoliadau Diogelwch Tân Domestig (Cymru) 2013 (O.S. 2013/2730 (Cy. 264).