Skip to content

Cylchlythyrau

Byddwn yn defnyddio cylchlythyr i hysbysu ynghylch polïsiau rheoliadau adeiladu newydd neu ddiwygiedig.

Cyn 31 Rhagfyr 2011, yr Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol (DCLG) yng Nghymru a Lloegr oedd yn cyhoeddi cylchlythyrau. Mae unrhyw gylchlythyrau a oedd mewn grym ar 31 Rhagfyr 2011 yn dal yn gymwys yng Nghymru. Maent i’w gweld ar wefan Gov.uk (dolen allanol, Saesneg yn unig).

Nid yw cylchlythyrau a gyhoeddir ar wefan Gov.uk ar ôl 31 Rhagfyr 2011 yn gymwys yng Nghymru.

Cylchlythyr Rheoliadau Adeiladu Llywodraeth Cymru - 005/2017

06/04/17
Mae’r cylchlythyr hwn yn rhoi gwybodaeth am y newidiadau i feini prawf ar gyfer cynlluniau yswirio arolygwyr cymeradwy.
 

Cylchlythyr Rheoliadau Adeiladu WGC - 007/2017

03/04/17
Mae’r cylchlythyr hwn yn rhoi gwybodaeth am ail-frandio ac ail-gyhoeddi y Dogfennau Cymeradwy sy’n berthnasol i Gymru.
 

Cylchlythyr Rheoliadau Adeiladu Llywodraeth Cymru - 001/2017

27/01/17
Mae’r cylchlythyr hwn yn rhoi gwybodaeth am y newidiadau i Safon 6 a 7 y Safonau Perfformiad Rheoli Adeiladu.
 

Cylchlythyr Rheoliadau Adeiladu Llywodraeth Cymru - 007/2016

13/07/16
Mae’r cylchlythyr hwn yn cynnwys gwybodaeth am gychwyn gwaith adeiladu a darpariaeth drosiannol mewn perthynas â rheoliad 37A y Rheoliadau Adeiladu – systemau awtomatig ar gyfer llethu tân mewn anheddau a fflatiau.
 

Cylchlythyr Rheoliadau Adeiladu Llywodraeth Cymru - 005/2016

14/06/16
Mae’r cylchlythyr hwn yn rhoi gwybodaeth am yr effeithiau a gaiff diwygiadau a wnaed i Reoliadau Adeiladu 2010 ac i Reoliadau (Arolygwyr Cymeradwy etc.) 2010 gan Reoliadau Rheoliadau Adeiladu &c. (Diwygio) (Cymru) 2016.
 

Cylchlythyr Rheoliadau Adeiladu WG - 001/2016

07/04/16
Mae’r cylchlythyr hwn yn rhoi arweiniad am effaith diwygiadau i’r Rheoliadau Adeiladu gan Reoliadau Adeiladu (Diwygio) (Cymru) 2016.
 

Cylchlythyr Rheoliadau Adeiladu WG 009/2015

01/02/16
Mae’r cylchlythyr hwn yn rhoi arweiniad am Dystysgrifau Terfynol Arolygwyr Cymeradwy a Rheoliad 17 o Reoliadau Adeiladu (Arolygwyr Cymeradwy etc.) 2010.
 

Cylchlythyr Rheoliadau Adeiladu WG - 008/2015

27/08/15
Mae’r cylchlythyr hwn yn rhoi gwybod am diwygiadau i Ddogfen Gymeradwy B (Diogelwch Tân) Cyfrolau 1 a 2 – fersiynau 2016.
 

Cylchlythyr Rheoliadau Adeiladu WG - 007/2015

27/08/15
Mae’r cylchlythyr hwn yn rhoi gwybod i egluro’r effaith diwygiadau a wnaed i’r Rheoliadau Adeiladu gan Rheoliadau Adeiladu (Diwygio) (Cymru) 2015.
 

Cylchlythyr rheoliadau adeiladu Llywodraeth Cymru - 013/2014

23/06/15
Mae’r cylchlythyr hwn yn rhoi gwybod i gyrff rheoli adeiladu bod Gweinidogion Cymru wedi cyhoeddi hysbysiad o gymeradwyaeth ar gyfer methodolegau cyfrifo allyriadau CO2.