Skip to content

Rhan D (Sylweddau gwenwynig)

Dolenni perthnasol

Diwygiwyd y Dogfennau Cymeradwy hyn yn sgil cyflwyno’r Ddogfen Gymeradwy ddiwygiedig sy’n cefnogi rheoliad 7 (Deunyddiau a Chrefftwaith).
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Canllawiau technegol ar Atodlen 1 o’r Rheoliadau Adeiladau ynghylch sylweddau gwenwynig.

Mae’r Ddogfen Gymeradwy hon yn ymdrin â gofynion am inswleiddio waliau dwbl ac atal mygdarth gwenwynig o ddefnyddiau rhag effeithio ar bobl sy’n byw mewn adeilad.  

Yn ogystal, mae’r ddogfen yn cyfeirio at safonau eraill y gellir eu defnyddio at ddibenion cydymffurfio.

Mae fersiynau wedi’u harchifo o Ddogfen Gymeradwy D ar gael ar wefan yr Archifau Gwladol (dolen allanol) (Saesneg un ynig).