Skip to content

Mynd i'r Afael â Throseddau a Digwyddiadau Casineb: Fframwaith Gweithredu

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Mae'r fframwaith yn anelu at fynd i'r afael â throseddau a digwyddiadau casineb sy'n gysylltiedig â nodweddion sy'n cael eu hamddiffyn o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010.

Mae'r rhain yn cynnwys:

  • anabledd
  • hil
  • crefydd
  • cyfeiriadedd rhywiol
  • hunaniaeth o ran rhywedd
  • oedran.

Cafodd y fframwaith ei ddatblygu hefyd i fynd i'r afael â meysydd o droseddau a digwyddiadau casineb sy'n gysylltiedig â chasineb ar y we a seiberfwlio, casineb y dde eithafol a throseddu cyfeillgarwch (dod yn ffrindiau â rhywun sy'n cael eu hystyried yn fregus gan y troseddwr, er mwyn cymeryd mantais ohonynt, eu defnyddio ac/neu eu camddefnyddio).  

Mae'r fframwaith yn cynnwys 3 amcan o atal, cefnogi dioddefwyr a gwella yr ymateb rhwng asiantaethau.  Mae'n cael ei ategu gan gynllun cyflenwi, fydd yn cael ei ddiweddaru pob blwyddyn.  

Rhagor o wybodaeth

Cafodd y fframwaith ei ddatblygu trwy ddefnyddio tystiolaeth y Prosiect Ymchwil Troseddau Casineb Cymru Gyfan gan Brifysgol Caerdydd a Race Equality First. Mae'r gwaith ymchwil i'w weld ar wefan Wales Hate Crime Research (dolen allanol).